Is er sprake van verkeersschade mét of zonder tegenpartij? Dan is het gebruik van een aanrijdingsformulier, ook wel Europees Schademeldformulier, verplicht. Zorg dat je deze altijd upload in je schademelding!


Waarom is een Europees Schademeldformulier verplicht?

Op een Europees Schademeldformulier, zo'n aanrijdingsformulier dus, vul je alle gegevens van de autoschade in. Denk aan de situatie en de omstandigheden rondom de schade. Dit formulier is in heel Europa hetzelfde. Zo hebben verzekeraars altijd alle informatie die zij nodig hebben om de schademelding snel te verwerken. 


Autoschade met tegenpartij? 

Zeker bij een autoschade met tegenpartij is het aanrijdingsformulier erg belangrijk. Je vult het formulier samen met de tegenpartij in en zet allebei een handtekening onder het formulier. Zo ontstaat er achteraf geen onduidelijkheid over de toedracht van de schade. Zorg dat zowel jij als de tegenpartij het formulier na invullen afsluit met een handtekening.