In Nederland is het verplicht je voertuig tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent wanneer je schade aan een ander voertuig aanbrengt. Degene die schade heeft kan je verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken. 


Soms is het bijvoorbeeld niet bekend wie de schade aan het voertuig veroorzaakt heeft. Dan komt het Waarborgfonds in actie. Alle verzekeringsmaatschappijen financieren het Waarborgfonds in Nederland met verzekeringen voor motorvoertuigen. Indirect betaal je mee aan het Waarborgfonds als je een verzekerd motorrijtuig heeft. 


Wanneer komt het Waarborgfonds in actie?

Het Waarborgfonds komt in de volgende vijf gevallen in actie:

  1. Wanneer niet bekend is wie de schade veroorzaakte.
  2. Wanneer het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is.
  3. Wanneer het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder van de diefstal weet.
  4. Wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is te betalen.
  5. Wanneer de bezitter van het voertuig een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.


Let op! De voorwaarde is dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat.


Aanspraak doen op een vergoeding door het Waarborgfonds?

Dan moet je aan de volgende eisen voldoen: 

  • Er is schade aan een voertuig, fiets, huis, tuin of er is letselschade.
  • De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.
  • De aanrijding vond plaats in Nederland.
  • Je deed binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade aangifte bij de politie.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan is een claim indienen bij het Waarborgfonds niet mogelijk.