Als de storm is gaan liggen is het belangrijk dat je goed controleert of er schade is. Na storm komt vaak regen, dus probeer (verdere) waterschade te voorkomen.


Wij geven tips:

  • Herstel schade aan daken en ruiten zo snel mogelijk. Dek de schade (tijdelijk) goed af met een afdekzeil. 
  • Inspecteer de dakbedekking. Zijn er losliggende dakpannen? Leg ze dan vast. Bij platte daken is het belangrijk dat de naden nog in tact zijn.
  • Kijk ook eens omhoog. Zie je lekkagesporen onder het dak, zoals verkleuringen of doorhangende plafondplaten? Signaleer deze tijdig om erger te voorkomen.
  • Verwijder al het zwerfvuil van je plat dak, dakgoten en afvoeren.
  • Staat je schutting scheef? Zet deze dan vast met stevige palen totdat je deze vervangt.


Let op! Zorg daarnaast dat je jouw dak jaarlijks laat inspecteren en onderhouden door een specialist.