Het aantal schadevrije jaren vind je op je laatste polisblad en op elke factuur. Is je verzekering beëindigd? Bekijk dan met een formulier van Stichting EPS kosteloos je schadevrije jaren in Roy Data. Dit is de landelijke digitale database waarin verzekeraars schadevrije jaren van motorrijtuigen opslaan.


Zelf een inschatting maken van je schadevrije jaren? Dat kan!


1. Geen schade


Ieder jaar dat je geen schade claimde bij je verzekeraar geldt als een schadevrije jaar. Hier vul je dus het aantal jaren in dat je een autoverzekering op je naam hebt en geen schade reed.


2. Wel schade


Had je wel schade die niet verhaalbaar was op iemand anders? Of veroorzaakte je zelf een schade? Dan breng je per schade vijf jaren in mindering op het aantal jaren dat je verzekerd bent. Je komt dan op een schatting van jouw aantal schadevrije jaren.


Een rekenvoorbeeld


Marcel kocht acht jaar geleden zijn eerste auto en verzekerde deze direct op zijn naam. Drie jaar geleden veroorzaakte hij een schade. Hierdoor viel hij vijf jaar terug in schadevrije jaren, naar nul schadevrije jaren. Hij heeft daarom nu nog drie schadevrije jaren over.


Berekening: 8 (aantal jaren autoverzekering op zijn naam) – 5 (aantal keer schade veroorzaakt x 5 jaar) = 3 (aantal huidige schadevrije jaren)


Meer over schadevrije jaren »